Δημοσιεύσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσίασης

Share
Image

Τι είναι το πρόγραμμα LIFE GoProForMED; Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του;

Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο σε 6 γλώσσες για τα θέματα που πραγματεύεται και για τα κύρια αποτελέσματα που αναμένονται από το έργο.

News and publications

LIFE

Project LIFE GoProFor Med
LIFE21 NAT/IT/101074738

LIFE

Project LIFE GoProFor Med
LIFE21 NAT/IT/101074738

Newsletter

Subscribe our newsletter to get latest updates

Compagnia delle Foreste S.r.l.

Sito made by Compagnia delle Foreste S.r.l. P.I.: 01726650561

Compagnia delle Foreste S.r.l.

Sito made by Compagnia delle Foreste S.r.l. P.I.: 01726650561

© 2024 LIFE GoProFor Med