Projecte

L’objectiu principal de LIFE GoProForMED és millorar l’estat de conservació de 4 hàbitats forestals objectiu de la Regió Biogeogràfica Mediterrània. S’assolirà mitjançant l’aplicació d’una silvicultura propera a la natura en 4 països representatius de la zona mediterrània (Espanya, França, Itàlia i Grècia).

 

GOALS

A la Regió Biogeogràfica Mediterrània:

  • Els hàbitats forestals fan front a amenaces a causa de la crisi climàtica i a determinades pràctiques de gestió que en dificulten la conservació.
  • Hi ha una manca d’estratègies transnacionals clares i compartides per a la conservació dels hàbitats forestals, incloent-hi un sistema comú d’identificació, classificació i avaluació del seu estat de conservació.

Així, els objectius específics dels projectes són:

  • L’establiment d’una estratègia de conservació transnacional per a hàbitats forestals objectiu, atenent els riscos principals associats als incendis forestals.
  • Definir models de gestió i conservació per als 4 hàbitats objectiu i implementar-los extensament en termes d’àrea de distribució, incloent-hi implementacions demostratives.
  • Promoure l’adopció de models de gestió i conservació dels hàbitats objectiu entre les parts interessades clau de la gestió forestal mitjançant activitats formatives i eines de suport en la gestió.
  • Estendre el coneixement sobre la xarxa Natura 2000 i la gestió forestal propera a la natura entre el públic objectiu del sector.

 

Hàbitats forestals objectiu

9330 - Boscos de Quercus súber
9340
- Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
9260
- Boscos de Castanea sativa
9530*
- Boscos de pins (sub-)mediterranis

Aquests hàbitats forestals s’han seleccionat com a objectius del projecte per la seva representativitat de l’àrea biogeogràfica mediterrània quant a superfície, però també per la seva particular sensibilitat a una gestió inadequada que pot accentuar efectes regressius i amenaçar-ne l’estat de conservació.

 

 

Nucli del projecte

Els models de conservació i gestió forestal representen el “nucli” del projecte GoProForMED, i s’elaboraran per a 4 hàbitats objectiu de la Regió Biogeogràfica Mediterrània. Efectivament, totes les accions contribueixen a definir aquests models.

ÀREES DEL PROJECTE

S’han seleccionat un total de 12 àrees dins de la xarxa Natura 2000 en els boscos de les quals es definiran i aplicaran els models de conservació i gestió forestal.

ACCIONS

WP1: Gestió i coordinació del projecte

Accions de coordinació interna entre socis del projecte. La seva finalitat és garantir l’èxit del projecte i el compliment de les activitats dins el calendari.

PROGRESS

Verde: Action completed
Giallo
: Action in progress
Rosso
: Action not yet started
Linea rossa
: Current moment

BENEFICIARIS

Image

D.R.E.AM. Italia Società cooperativa agricolo forestale (DREAM)

Image

Mouseio Goulandri Fysikis Istorias (MGFI(GNHM))

Image

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Image

Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)

Image

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Image

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (FORESTAS)

Image

Università degli Studi di Torino (UNITO)

Image

Università degli Studi di Roma La Sapienza (UNISAP)

Image

Compagnia delle Foreste S.r.l. (CDF)

Image

Centre de la Propietat Forestal (CPF)

Image

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)

Image

Greek Ministry of Environment and Energy (MINEE)

SOBRE EL PROGRAMA LIFE

Des de l’any 1992, el programa LIFE és l’instrument a través del qual la Unió Europea dona suport al desenvolupament i la implementació de polítiques i lleis mediambientals comunes mitjançant el finançament de projectes presentats per organismes públics i privats dels estats membres. En el període 2021-2027, el programa LIFE té més de 5,4 mil milions d’euros per assolir els objectius de les polítiques i legislació mediambientals i climàtiques, i d’energia. En particular, el programa LIFE tindrà un rol crucial assistint en la consecució de l’Estratègia de biodiversitat de la Unió Europea 2030, del Nou Pla d’acció d’economia circular per a una Europa més neta i competitiva, de la Nova Estratègia de la UE per a l’adaptació al canvi climàtic i de l’estratègia Ona renovadora per a Europa - naturalitzant els nostres edificis, creant llocs de treball, millorant vides (transició a una economia energèticament eficient).

El nou programa LIFE 2021-2027 es divideix en els subprogrames següents:

Per conèixer més sobre el programa LIFE, descarregar material i mòduls, revisar els terminis d’última crida (last call) i explorar la base de dades dels projectes LIFE, podeu visitar la pàgina web dedicada al servidor de la Comissió Europea - Medi Ambient.

SOBRE LA XARXA NATURA 2000

La xarxa Natura 2000 és la principal eina europea de conservació de la biodiversitat, una extensa xarxa ecològica integrada per àrees terrestres i marines repartides per tot el territori de la UE. Va ser desenvolupada a començaments dels anys 90 i ha esdevingut avui el sistema d’àrees protegides més extens del món.
La xarxa es va formar seguint les directives europees d’hàbitats i d’ocells amb l’objectiu de conservar les espècies animals i vegetals més importants d’Europa, i els seus hàbitats. Es basa en la idea de coexistència i equilibri entre la conservació de la natura, les activitats humanes i l’aprofitament sostenible dels recursos (agricultura, silvicultura i pesca sostenibles).
La xarxa es gestiona mitjançant mesures de conservació per a la protecció de la biodiversitat i es finança amb eines financeres especials, com els projectes LIFE i d’altres que s’hi relacionen per premiar les opcions econòmicament sostenibles en agricultura, turisme i mobilitat.
La xarxa Natura 2000 a Europa:

  • 27 països involucrats.
  • El 19% de la superfície terrestre i el 9% de la superfície marina protegida.
  • Integrada per 27.027 zones.
  • Protegeix més de 540 espècies d’aus, aproximadament 1.390 animals i plantes i 233 tipus d’hàbitats.

Per descobrir més sobre la xarxa, visiteu la pàgina web oficial aquí.

LIFE

Project LIFE GoProFor Med
LIFE21 NAT/IT/101074738

LIFE

Project LIFE GoProFor Med
LIFE21 NAT/IT/101074738

Newsletter

Subscribe our newsletter to get latest updates

Compagnia delle Foreste S.r.l.

Sito made by Compagnia delle Foreste S.r.l. P.I.: 01726650561

Compagnia delle Foreste S.r.l.

Sito made by Compagnia delle Foreste S.r.l. P.I.: 01726650561

© 2024 LIFE GoProFor Med